Inspiracje

Zobacz wszystkie »

Regulamin

1. Sklep internetowy zwany dalej Sprzedającym, działający pod adresem www.varia-handmade.pl prowadzony jest przez firmę:

Pracownia Varia Piotr Frąckowiak, z siedzibą w Bydgoszczy,

przy ul. Wyrzyska 20/23, 85-441 Bydgoszcz, NIP 967-014-14-57 , REGON 091489421. Tel. 501792023.

 

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci teleinformatycznej Internet.

 

3. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.

 

4. Zamówienia należy składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.

 

5. Przy każdym towarze podana jest cena zakupu brutto. Zdjęcia produktów prezentowane na stronie mają charakter poglądowy i mogą się nieznacznie różnić od zamawianego produktu.

 

6. Złożenie zamówienia przez Kupującego zostanie potwierdzone drogą mailową z podaniem szczegółów związanych z danymi niezbędnymi do uregulowania płatności za zamówienie.

Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 

7. Kupujący rejestruje się korzystając z formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu.

Dokonując rejestracji Kupujący będzie mógł szybciej robić zakupy i śledzić stan swoich zamówień. Rejestracja nie jest wymagana.

 

8. W trakcie składania zamówienia Kupujący wybiera rodzaj przesyłki. Sprzedający dostarcza przesyłkę do Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

9. Koszt dostawy uzależniony jest od ilości zamówionych produktów oraz rodzaju przesyłki wybranej przez Kupującego. Koszt dostawy ponosi klient.

 

10. Płatności za towar można dokonać w następujący sposób:

- zwykły przelew bankowy na konto podane przez Sprzedającego

- przelew online za pośrednictwem payu.pl

- przy odbiorze przesyłki z zamówieniem, wybierając opcję przesyłki za pobraniem

- gotówką w siedzibie firmy

Na życzenie osób fizycznych i rolników ryczałtowych wystawiamy rachunek.

 

11. W przypadku, gdy Kupujący poda nieprawdziwe, niepełne lub błędne dane - Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.

 

12. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to dwa tygodnie. Po tym terminie nieopłacone zamówienie zostanie anulowane.

 

13. Wysyłka zamówionego towaru następuje w ciągu 1-3 dniu roboczych od zaksięgowania na rachunku Sprzedającego wpłaty za zamówiony towar i przesyłkę.

 

14. Realizacja Zamówień może ulec zawieszeniu na czas urlopu, o którym Kupujący zostanie poinformowany komunikatem na stronie głównej Sklepu.

 

15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

 

16. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres: Pracownia Varia Piotr Frąckowiak, ul. Wyrzyska 20/23, 85-441 Bydgoszcz.

Szczegóły reguluje Kodeks Cywilny.

 

17. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedziałności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr. 22, poz. 271 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

18. Sklep internetowy varia-handmade.pl / Pracownia Varia Piotr Frąckowiak

1. gwarantuje zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. działa w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w szczególności:

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93 ze zm.)

Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr. 141, poz. 1176, ze zm.)

Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. 2007 r. Nr. 50, poz. 331 ze zm.)

Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr. 22, poz. 271 ze zm.)

Zachęcamy do odwiedzenia strony http://www.uokik.gov.pl , na której znajdują się m.in. akty prawne wskazane wyżej oraz wiele przydatnych informacji dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów.

19. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w terminie 7 dni od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane są na dotychczasowych zasadach.

20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

 

Zapraszamy do zakupów!